Wordt deze mail niet goed weer gegeven? Bekijk hem dan online
   
KERSTWENS

KERSTWENS

   

We wensen iedereen een nieuw
bruisend en sprankelend,
stralend en schitterend,
gezond en gelukkig,
zorgeloos en prachtig jaar!

 

Fijne feestdagen 

Inez Swinkels en Marie Jose Stravens

 

Nieuw logo Bergeijk Active

Nieuw logo Bergeijk Active

   

Wat is Bergeijk Active. Een samenwerking van de sportcoaches, jongerencoaches, ouderencoach en de cultuurcoaches in Bergeijk. 

Wij vinden deelname aan sport en cultuur belangrijk omdat mensen er plezier aan beleven en zich optimaal sportief en cultureel kunnen ontwikkelen. Sport en Cultuur dragen bij aan het bereiken van zowel persoonlijke als maatschappelijke doelstellingen, zoals op het gebied van gezondheid, sociale cohesie en participatie. BErgeijk ACTIVE! draagt structureel bij aan deze doelen en daarmee aan de (talent)ontwikkeling van jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

 

BErgeijk  ACTIVE! organiseert een totaal integraal aanbod aan sportieve en culturele activiteiten voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking vanuit gezamenlijk gedragen doelen, dat aansluit bij de behoefte van jeugd, ouderen en mensen met een beperking.

Cultuureducatie met Kwaliteit Bladel, werken met de cultuurloper

Cultuureducatie met Kwaliteit Bladel, werken met de cultuurloper

   

Bs Het Palet, De Toermalijn en het Pius X-College zijn gestart met De Cultuur Loper. Wat is De Cultuur Loper?

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. 

Het programma leidt de scholen in acht stappen van "Dit willen wij onze leerlingen meegeven" naar "Zo gaan wij hieraan werken". Met De Cultuur Loper maken zij vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school. 

 Dit traject van acht stappen wordt als een online instrument aangeboden via deze website. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door de lokale intermediairs. De coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant begeleiden de betrokken partijen vanuit hun provinciale rol.

 

 

 

Toekenning Impulsregeling Muziek

Toekenning Impulsregeling Muziek

   

6 basisscholen uit de gemeente Eersel aan de slag met de Impuls Muziekonderwijs!

Het ministerie van OCW heeft voor de periode 2015 – 2020 25 miljoen beschikbaar gesteld voor muziekonderwijs op basisscholen. Doel van de regeling is om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren en goed muziekonderwijs voor alle kinderen dichterbij te brengen.

6 basisscholen in de gemeente Eersel hebben in samenwerking met Art4U de Impuls Muziekonderwijs aangevraagd en voor alle 6 de basisscholen is deze aanvraag gehonoreerd! Fantastisch nieuws. Ruim 900 kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar worden hiermee bereikt.

Met deze impuls kunnen de scholen zorgen voor meer en betere muzieklessen en deskundigheidsbevordering leerkrachten.

In samenwerking met Art4U en de lokale Harmonie en Fanfare verenigingen worden vanaf het schooljaar 2018-2019 deze muzieklessen in alle leerjaren ingezet.

 

Social Sofa krijgt plekje in Vessem

Social Sofa krijgt plekje in Vessem

4 december 2017     Vessem

Bibliotheek De Kempen won voor het dementieproject Jong en Oud, door Heden en Verleden de Brabantse Social Sofa. Die werd op maandag 4 december in Vessem onthuld.

Bibliotheek De Kempen kreeg de prijs voor dit initiatief en de samenwerking met een aantal partners in het project Jong en Oud door heden en verleden. Het project is opgezet door de gemeente Eersel, die een dementievriendelijke gemeenschap wil worden, samen met Cultuurplaza de Kempen, GGD Brabant-Zuidoost, Joriszorg en basisscholen.Afgevaardigden van deze partners waren dan ook trots op deze blijvende herinnering aan een mooi project. Gedeputeerde Henry Swinkels was naar Vessem gekomen om de sofa over te dragen en te onthullen. Hij benadrukte het belang van het 'op zoek gaan naar de mens achter dementie' en de informatieverstrekking rondom deze ziekte. ,,Ieder initiatief om het leven van dementerenden wat leuker te maken is prima'', zei Swinkels.De Social Sofa staat symbool voor verbinding tussen bewoners en leefbaarheid. En daar zorgde het project voor dat uitgevoerd werd op een aantal basisscholen in de gemeente. Kinderen en licht dementerenden gingen met elkaar in gesprek, er werd gezongen, gemusiceerd en samen een herinneringscollage gemaakt.

Onthulling bord Cultuurprofielschool Bs Het Palet

Onthulling bord Cultuurprofielschool Bs Het Palet

    Hapert

Woensdag 8 november hadden we een gezellige onthullingsceremonie met het bord Cultuurprofielschool als feestelijk middelpunt. Dat moest nog wel tegen de muur bij de hoofdingang geschroefd worden. Dat werd op professionele wijze gedaan door Inez Swinkels (van Cultuurplaza de Kempen), Monique (namens de vakleerkrachten), Hanneke van Dongen (Kunst Adelt, samen met Art4U partner in de Muziek Impuls) en Alby Pasmans (Kennisteam Cultuur).

Op CultuurProfielScholen staat kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het curriculum wordt stevig aangevuld met buitenschoolse activiteiten in samenwerking met culturele instellingen. Sommige scholen bieden een apart programma voor getalenteerde leerlingen.

 

 

De klas als expositieruimte: inspiratie voor leraren en leerlingen

De klas als expositieruimte: inspiratie voor leraren en leerlingen

   

Hoe tover je met simpele middelen en een flinke dosis creativiteit je klaslokaal om tot expositieruimte? Harm Hofmans, Consulent Kunsteducatie bij Kunstbalie, laat in deze video zien hoe hij het werk van één van zijn favoriete kunstenaars -JR- inzet in zijn ‘expositieruimte’.

kijk hier“Het begint allemaal met het ontregelen. Wanneer de kinderen het klaslokaal binnenkomen, zien ze allemaal nieuwe foto’s hangen, in plaats van de wereldkaart die er normaal gesproken zou hangen”, vertelt Harm. “Met zo’n expositie speel je met de verwachtingen van leerlingen en kun je hen vervolgens uitdagen om hun verschillende culturele competenties te gebruiken. Zo heb ik bijvoorbeeld de boeken die ik ter inspiratie heb gebruikt in de expositieruimte neergelegd zodat kinderen direct zelf verder op onderzoek uit kunnen gaan. Door de stencils en verf te laten liggen hoop ik kinderen ook te prikkelen om zelf te gaan maken en hen na laten denken over wat zij zelf graag zouden willen laten zien.‘’

Wil je meer weten over Harm’s inspiratiebron JR? Hier vind je de TEDtalk Use Art to turn the world inside out’ waarmee JR de TEDprize 2011 in ontvangst nam.

 

Nieuwe projecten en voorstellingen op DepotC

Nieuwe projecten en voorstellingen op DepotC

   

Er staan weer mooie nieuwe projecten en voorstellingen van professionele kunstenaars en Brabantse cultuurmakers op DepotC.nl, zoals:

Oproep voor DepotC:
Wil je als icc’er of intermediair bijdragen aan DepotC? Wil je je bovenlokale project, tentoonstelling of voorstelling delen met je collega’s en partners in het veld? Laat het ons weten.

 Studiedag Philharmonie zuidnederland

Studiedag Philharmonie zuidnederland

7 maart    

Philharmonie zuidnederland organiseert voor leerkrachten primair onderwijs op woensdag 7 maart 2018 de Studiedag Muziek.Inspireren.Doen. De Philharmonie zuidnederland presenteert een programma samen met muziekexperts, Cultuurstation Eindhoven en Kunstbalie. Lees hier alle informatie.

Subsidieregeling voor opleiding Cultuurbegeleider bij OCW

   

Het ministerie van OCW heeft een subsidieregeling voor de opleiding Cultuurbegeleider geopend. De regeling is voor opleidingen die gestart zijn na september 2017 en loopt tot 2021. Ze is bedoeld voor gecertificeerde icc'ers of als men taken als cultuurcoördinator uitvoert (in dat geval is een assessment van toepassing). De regeling is aan te vragen bij DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs (van OCW) door een zelfstandige leerkracht, of door een school als men vervangingskosten wil. Je leest er hier meer over.

Nieuw: Workshop ‘Meer muziek in de klas’.

Nieuw: Workshop ‘Meer muziek in de klas’.

    Drumschool Chris van de Vijfeijke

Deze bijscholing wordt verzorgd door Chris van de Vijfeijke en is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. 

In een workshop van 2 uur geeft Chris allerlei tips om met behulp van bijgeleverd lesmateriaal op een hedendaagse moderne manier zinvolle muzieklessen te geven. Uitgebreid aan bod komen de inzet en het gebruik van Boomwhackers (populaire schoolinstrumenten), ritme-oefeningen en zangoefeningen. 

Kinderen hebben recht op kunst en cultuur; het zou mooi zijn als de leerkracht daar zoveel mogelijk zelf aan kan bijdragen. Chris helpt de leerkracht op weg om (weer) zelf met de kinderen in de klas aan de slag te gaan met muziek. Ook de leerkracht die wellicht wat minder affiniteit met muziek heeft kan na de workshop volop vooruit!

Als extra ontvangt elke leerkracht na afloop een reader met daarin het besproken lesmateriaal en vele tips met betrekking tot de inzet en toepassing hiervan.

Meer info? Mail dan naar info@ffdrummen.nl